nederlands english     

 

 

 
OPEN INSCHRIJVING
BREDAPHOTO houdt een open inschrijving. Vanaf heden t/m 01 mei 2012 kun je je inschrijven. Stuur materiaal naar kantoor@bredaphoto.nl of naar ons postadres.
Zorg dat je voorstel een duidelijke motivatie en een omschrijving van serie / het werk en een biografie of cv bevat (word/pages/pdf). BREDAPHOTO gaat niet op voorhand slechts uit van fotografische werken. Film, video, installaties ed zijn ook zeer welkom, zij het dat er wel een zekere relevantie bestaat met het thema en er een duidelijke reden is om dit werk op een fotografiefestival te tonen.
PROJECTEN
Enkele fotografen zijn een project gestart vanuit het thema homo empathicus, met als doel dit werk uiteindelijk tentoon te stellen tijdens het festival in september en oktober:

Willem Poelstra - Future sories from the past

Jeroen Kramer - Beirut

U kunt hun vorderingen volgen via onze facebookpagina.
CONTACT
postbus 1067
4801 BB Breda
T 076 751 49 60
info@bredaphoto.nl
www.bredaphoto.nl

  
Dit is een tijdelijke website. Momenteel wordt er gewerkt aan de website voor het festival 2012. Onze oude website is ook nog bereikbaar.